Ivančice vznikly na staré obchodní cestě spojující Podunají s českou kotlinou. Původní výšinné hradiště s tržištěm na hoře Réna bylo po zničení v polovině 12. století přeneseno do údolí k soutoku tří řek, Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Kolem roku 1212 bylo na tomto místě založeno město, které prosperovalo díky obchodu a vinařství.

       V 16. století byly Ivančice významným duchovním a kulturním střediskem zvláště zásluhou českých bratří. V letech 1558 až 1571 zde sídlil biskup jednoty Jan Blahoslav, který zřídil tiskárnu, převezenou o dvacet let později do Kralic. Prosperovala zde také židovská obec s řadou učených rabínů.

       V minulém století byl světoznámý ivančický chřest, dodávaný i na císařský dvůr ve Vídni. Ze stavebních památek jsou nejvýznamnější kostel Nanebevzetí Panny Marie, soubor krásných renesančních domů, stará radnice a budova soudu. Dominantní dům pánů z Lipé slouží jako radnice. Barokní mariánské sousoší pochází z roku 1726. Nad městem se tyčí novogotický kostel sv. Jakuba z let 1852-1858 s křížovou cestou. Za městem je rozsáhlý židovský hřbitov s gotickými a renesančními hrobky. V Řeznovicích, integrované obci, se nachází románská rotunda z 12. století. Roku 1860 se v Ivančicích narodil malíř secese Alfons Mucha. Dalším známým rodákem je herec Vladimír Menšík. Dnešní Ivančice jsou střediskem v údolí na soutoku tří řek.

       Pozoruhodné památky, krásná příroda, tři řeky s možností rybaření a kvalitní infrastruktura služeb se staly předpokladem pro to, aby se Ivančice staly rekreačním zázemím moravské metropole Brna, ale i atraktivním turistickým cílem.

Cykloturistika v Ivančicích a okolí


Klikněte na obrázek pro více informací


Vaše kola budou v Penzionu PRINC v bezpečí

Kam za kulturou?

Expozice Vladimíra Menšíka

Expozice Alfonse Muchy

Více informací o aktuálním dění v Ivančicích, kultuře a zajímavostech na http://www.ivancice.cz